Skip to content

BlackBerry ID

Dễ dàng truy cập các thiết bị và dịch vụ.
Dễ dàng chuyển đổi thiết bị.

BlackBerry ID

BlackBerry ID là gì?

Tên người dùng và mật khẩu BlackBerry® ID cho phép bạn truy cập các trang web, ứng dụng và dịch vụ của BlackBerry. Ứng dụng này giúp đồng bộ hóa thông tin với máy tính của bạn1 và truyền thông tin đó khi bạn thay đổi thiết bị. Có thể sử dụng một BlackBerry ID cho tất cả các thiết bị BlackBerry của bạn.

Tại sao tôi lại cần có BlackBerry ID?

Truy cập các ứng dụng và dịch vụ

BlackBerry ID cũng cho phép bạn truy cập các nội dung sau:

appworld-icon

Đăng nhập bằng BlackBerry ID để có trải nghiệm tùy chỉnh.

bbm-icon-small

Giao tiếp trong thời gian thực, chia sẻ ảnh và video.

protect-icon

Sử dụng ứng dụng này trên máy tính để định vị hoặc xóa nội dung trên điện thoại thông minh của bạn nếu điện thoại bị mất.

bb-link-icon

Đồng bộ hóa và sắp xếp nội dung giữa các thiết bị BlackBerry® 10 và máy tính.

Docs to Go Icon

Xem và sửa các tệp Microsoft® Word, Excel® và PowerPoint® trên điện thoại thông minh của bạn.

Đồng bộ hóa dễ dàng với máy tính1

Nếu bạn sở hữu một thiết bị BlackBerry® 10, bạn có thể đồng bộ hóa nội dung đa phương tiện và tài liệu giữa các thiết bị và với máy tính trên cùng một mạng Wi-Fi® hoặc qua kết nối USB. Khi bạn đăng nhập BlackBerry® Link bằng BlackBerry ID, ứng dụng sẽ tự động nhận diện các thiết bị BlackBerry 10 của bạn với cùng một BlackBerry ID để bạn có thể quản lý và đồng bộ hóa nội dung.

Dễ dàng chuyển đổi thiết bị

Nếu bạn mất hoặc thay đổi điện thoại thông minh hay máy tính bảng BlackBerry® của mình, BlackBerry ID sẽ ghi nhớ thông tin và các ứng dụng của bạn để dễ dàng chuyển đổi.

Quản lý BlackBerry ID của bạn

Tạo BlackBerry ID

Đã có một BlackBerry ID?

Đăng nhập để xem hoặc thay đổi cài đặt tài khoản của bạn.

Kiểm tra BlackBerry ID

Bạn không chắc mình đã có BlackBerry ID hay chưa?

Hỗ trợ BlackBerry ID

Xem Minh họa Cách thức để biết cách thiết lập BlackBerry ID trên điện thoại thông minh của bạn

BlackBerry ID cần HĐH BlackBerry 4.6 hoặc cao hơn.  Bạn phải đăng ký một BlackBerry ID trước khi sử dụng máy tính bảng BlackBerry PlayBook của bạn.

  1. 1

    Yêu cầu HĐH BlackBerry® 10 trên các điện thoại thông minh được chọn