Skip to content

Quản lý liên kết giữa máy tính và thiết bị BlackBerry của bạn

Đồng bộ hóa tiện ích, nhạc và các tệp đa phương tiện từ máy Mac hoặc PC với thiết bị
BlackBerry® của bạn.

Bạn đã có điện thoại thông
minh chạy HĐH
BlackBerry 10 chưa?

Thay vào đó, bạn cần phần
mềm BlackBerry® Link.

Đối với người dùng PC:

BlackBerry® Desktop Software cho PC phối hợp sự liên kết giữa điện thoại thông minh, máy tính bảng, tài khoản email, lịch và nhiều ứng dụng khác. Với BlackBerry Desktop Software 7.1, quản lý liên kết này còn dễ dàng hơn nữa.

Đối với người dùng Mac:

BlackBerry Desktop Software cho Mac đồng bộ hóa danh bạ, lịch và cuộc hẹn của bạn giữa máy tính và điện thoại thông minh của bạn. Nó cũng cho phép bạn truyền video, album iPhoto cũng như bài hát và danh sách phát iTunes.

Tìm ứng dụng mới nhất trong BlackBerry World

Duyệt BlackBerry World

Kết nối và chia sẻ trong thời gian thực với BBM

Tìm hiểu thêm