Skip to content

Cập nhật Phần mềm BlackBerry

Phần mềm trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng BlackBerry® của bạn hỗ trợ cho các tính năng và chức năng mà bạn yêu thích. Bằng cách cập nhật phần mềm đó, bạn có thể tận hưởng các tính năng hoặc cải tiến mới.

Kiểu cho Liên kết Biểu ngữ

Đối với điện thoại thông minh có BlackBerry OS 7 trở xuống

Có ba cách để cập nhật phần mềm điện thoại thông minh nếu bạn đang chạy BlackBerry® 7 OS trở xuống.

  1. Trên web
  2. Sử dụng BlackBerry® Desktop Software
  3. Từ điện thoại thông minh của bạn (kết nối không dây)

Content for: unsupported browsers

Cập nhật trên web

update-b

Trên PC

Để tải về phần mềm từ trang web này, bạn phải sử dụng Firefox hoặc Windows® Internet Explorer v5.5 trở lên.

Nếu bạn đáp ứng yêu cầu về trình duyệt, kiểm tra thông báo trình duyệt trên màn hình nhắc bạn chạy chương trình bổ sung.  Sau khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy nút “Kiểm tra cập nhật” ở đây.

Content for: plugin installed

Cập nhật trên web

Để xem bạn đã có phần mềm mới nhất chưa hay đã có các bản cập nhật chưa,
hãy kết nối điện thoại thông minh của bạn với máy tính qua USB và nhấp vào nút bên dưới.

Xin lưu ý: Cho đến khi cập nhật hoàn tất, bạn sẽ không thể sử dụng điện thoại thông minh BlackBerry. Nếu bạn rút phích hoặc hủy quy trình cập nhật trước khi hoàn tất, điện thoại thông minh của bạn có thể không sử dụng được và bạn có thể cần bắt đầu lại quy trình cập nhật để lấy lại quyền sử dụng thiết bị của bạn.

update-a

Cập nhật bằng cách sử dụng phần mềm cho máy tính

update-desktop-software

Bạn có thể sử dụng BlackBerry® Desktop Software để tìm và cài đặt các bản cập nhật trên điện thoại thông minh của bạn. Để bắt đầu, chỉ cần kết nối điện thoại thông minh của bạn với máy tính và mở BlackBerry Desktop Software, sau đó nhấp Cập nhật.

Cập nhật từ điện thoại thông minh của bạn

update-from-smartphone-7os

Bạn có thể cập nhật điện thoại thông minh BlackBerry OTA (không dây) mà không cần kết nối với máy tính. Để bắt đầu, chọn biểu tượng Tùy chọn từ Màn hình chủ. Chọn Thiết bị, sau đó Cập nhật Phần mềm và thực hiện theo hướng dẫn.1

Đồng bộ hóa thông tin giữa thiết bị và máy tính của bạn

BlackBerry® Desktop Software đồng bộ hóa thời gian biểu, nhạc, ảnh và tệp phương tiện của bạn từ máy tính đến máy tính bảng BlackBerry PlayBook hoặc điện thoại thông minh có BlackBerry® 7.1 OS trở xuống của bạn.

Sử dụng phần mềm này và mọi bản cập nhật hoặc nâng cấp như được cung cấp bởi Research In Motion Limited hoặc bất kỳ công ty con nào của nó ("RIM") tuân theo Thỏa thuận cấp phép phần mềm BlackBerry ("BBSLA"), trừ khi được quy định khác. BBSLA có tại http://www.blackberry.com/legal (tiếng Anh) .

  1. 1

    Phí đường truyền có thể áp dụng.