Skip to content
facebook-logo-support

Hỗ trợ cho Facebook for BlackBerry

Tìm các tài nguyên khác nhau để giúp bạn tận dụng tối đa ứng dụng BlackBerry của mình.

Dành cho HĐH BlackBerry 7 và phiên bản trước

Ứng dụng có thể không sẵn có ở tất cả các quốc gia.

Hỗ trợ cho BlackBerry ID

Tên người dùng và mật khẩu BlackBerry® ID cho phép bạn truy cập các trang web, ứng dụng và dịch vụ của BlackBerry, đồng thời giúp bạn truyền thông tin khi bạn thay đổi thiết bị.

Tìm các ứng dụng yêu thích của bạn trong BlackBerry World

Nâng cao trải nghiệm BlackBerry của bạn với các ứng dụng dành cho mọi sở thích.

Chuyển ứng dụng sang điện thoại thông minh BlackBerry 10 mới của bạn

Nếu bạn vừa chuyển sang dùng HĐH BlackBerry 10 mới, chúng tôi có thể hướng dẫn bạn cách di chuyển các ứng dụng một cách dễ dàng.

Tài nguyên Khác

Other resources design updates