Skip to content
Thư quan trọng: Bạn phải bật JavaScript để sử dụng trang web này. Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn và làm mới trang.

Mua ở đâu

Mua điện thoại thông minh BlackBerry và các phụ kiện.

bg-separator-line


Kho ứng dụng BlackBerry World

Tải tất cả những ứng dụng yêu thích về điện thoại thông minh BlackBerry của bạn


Mua hàng chính hãng,
hưởng sự an tâm


Hỗ trợ kĩ thuật BlackBerry

Liên hệ Bộ phận kinh doanh Giải pháp BlackBerry qua số 1-800-327-9085 (Số US) tại Anh hoặc sales@blackberry.com